30, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

ఇప్పుడే అన్ని టివి చానెల్స్ లో చిన్నారి రమ్య మరణం గురించి వింటుంటే బాధ ఆగ్రహం కసి -- ఎవరు ఈ విలయానికి కారకులు
తప్పతాగిన వాళ్ళా తాగి రమ్మని పంపిన తల్లిదండ్రులా
మందు అమ్మడానికి అనుమతి ఇచ్చిన ప్రభుత్వమా -
ఎవరిని అనాలి ఎన్నాళ్ళి ఘోరకలి ?బాధగాఉంది అసహ్యంగా వుంది
ప్రభుత్వమే మందు అమ్మడ మేమిటి
ప్రజలు దానిని ఎగబడి తాగడ మేమిటి
రాత్రి కాగానే వీధుల్లో కొంపల్లో ఆగడాలేమిటి
నిరు పేద బ్రతుకులో నిత్యం ఏల ఈ కారుచీకటి
అసలీ విధానం అసహ్యం అనిపించదా,
-మద్యపానం మనిషి జీవితం కుదించదా
నిషేధం విధించకుండా ఎన్నాళ్ళి మౌనం ,
ఏ మేధోమధనం ఈ విధానాన్ని నిరసిందా
'రయ్’ మని దూసుకెళుతూ మందు బాబులు
వాళ్ళు మనుషులు కాదు మతాబులు
ఎన్ని జీవితాలు దగ్ధం కానున్నాయో –
అసలు మందు ఎందుకంటే ఏవి జవాబులు
కొన్ని వేల మంది తాగుబోతులకు న్యాయమూర్తిగా శిక్ష వేసిన నా ఆవేదన ఇది
తాగకపోతే ఎవరు చావరు
తాగితే మాత్రం తప్పక చస్తారు నేడో రేపో ఏదో ఒక అవయవం చితికి
నయంకాని అనారోగ్యంతో అకాలమరణంతొ చివరికి వెళ్లక తప్పదు చితికి
అయితే ఎందుకు తాగుతున్నారు జనం ! ఎందుకీ మద్యపానం
తాగమని ప్రోత్సహిస్తూ విక్రయిస్తూ ఏమిటి ప్రభుత్వ విధానం
మద్యం నిషేధించండి. జనజీవితాలు సుఖ శాంతులతో నిండేలా చర్యలు చేపట్టండి
తప్పతాగిన వారి బారి నుండి, వారి వికృత చేష్టల నుండి అమాయకులను కాపాడండి
ప్రభుత్వాలు పడి పోవు . కాకుంటే కొన్ని అనవసర సంక్షేమ పధకాలు ఆపండి
ప్రజలు ఎవరు తిండి లేక చావడం లేదు
అవసరం అయితే మంత్రుల సామంతుల జీత భత్యాలు కుదించండి
వాళ్ళు జీతాలకోసం రాలేదు అనవసర దుబారా తగ్గించండి
అసలు తాగకపోతే ఎవరికైనా నష్టమా ప్రాణాంతకమా ?
అయితే జనం ఎగబడి ఎందుకు తాగుతునట్టు
ఎన్నెన్నో పధకాల ప్రవేశ పెట్టి ప్రభుత్వం కోట్లు పెట్టి ఎందుకు డప్పు కొట్టుకొంటునట్టు
ఓట్లకోసమే అయితే సరిగా పరిపాలించండి
ప్రజల గుండెల్లో ఉంటారు నిజమైన పరిపాలన ప్రజలకు చేరుతుంది
మద్యం అమ్మకాల వలన వచ్చే ఆదాయం కన్నా తప్పతాగి ఒళ్ళు గుల్లయితే
వారి ఆరోగ్యం కోసం ప్రభుత్వం పెట్టె కర్చు ఎక్కు వని లెక్కలు చెబుతున్నాయి
మందు బాబులు మదించి వాహనాలు నడుపుతున్నారు
నేరాలు ఘోరాలు చేస్తున్నారు
ప్రతి ఇంటిలో హింస వాతావరణం సృష్టిస్తున్నారు
నిరు పేదల కొంపలు గుండాలౌతున్నాయి
అందరు తాగుబోతులైతే జనజీవనం, మన సంస్కృతీ సంప్రదాయం ఏం కావాలి
ఆలోచించండి
ఇంత నేరపూరితమైన పని ప్రభుత్వమే ఎందుకు చేస్తున్నట్టు ?
అందరు గుడ్డెద్దు చేలో బడ్డట్టు ఎందుకు తాగుతున్నట్టు!
ఎన్నాళ్ళిలా మేధావులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు!
ఎవరు ఆలోచించ రేమి? ప్రశ్నించ రేమి?
నిరసించ రేమి ? నిలదీయరేమి ?
మార్గాంతరం కనిపెట్టరేమి ?
ఈ నేను నేను కాదు
ఈ మేను నాది కాదు
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎందుకో ఏమో
ఎవరో ఒకరు ఇందులోకి వచ్చి వెళుతుంటారు
ఉన్నన్నాళ్ళు అష్టకష్టాలు ఆపసోపాలు పడుతుంటారు
ఈ రూపం నాది కాదు
ఈ పాపం నాది కాదు
ఇది పూర్వ జన్మ కర్మ పరిపాకం
మళ్ళి మనిషిగా పుట్టి అతడు చేసుకున్న నిర్వాకం
ఈ సిరులు నావి కావి
ఈ సంపద నాది కాదు
ఇవి మిన్నాగులు నివసించే సంపెంగ పొదలు
నన్ను నాలోంచి విసిరేసిన కన్నీటి కధలు
నేనిక్కడ కొన్నాళ్ళు న్నానన్నది నిజం
జననం మరణం ప్రతి ప్రాణికి సహజాతి సహజం //