2, మే 2013, గురువారం

చిటపట చినుకులు,

                  1
జగతి నడచి పోతున్నది యుగాలుగా
నడుస్తున్నాము నువ్వు నేను చెరిసగాలుగా
మన సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలు ఏమయ్యాయో
మనుషులు మారి పోతున్నారు మృగాలుగా
                2
మనసు బండరాయి
బ్రతుకు ఎండమావి
ఎదరంతా నిసిరేయి
ఈ నడక ఎవరి కోసమోయి
               3
అన్నం తినడానికి నీకు దొరకదు సమయం
అందరిని పలకరించడానికి లేదు సమయం
నీకోసం మిగిలి లేదా ఒక్క టైనా ఒక నిముషం
అసలు నువ్వు ఎందుకు పుట్టావో నాకు సంశయం
                 4
ఎన్ని చెప్పినా ఈ లోకం మారదు  
ఎంత  తిన్నా ఈ ఆకలి తీరదు
ఏ మత్తుమందు ఈ రాత్రి  అరగించిందో
రేయి తెల్లవారదు  ఈ దాహం చల్లారదు
                5
వయసు పెరిగిన కొద్ది చూపు మందగిస్తుంది
ఎడము పెరిగిన కొద్ది రూపు అందగిస్తుంది
ఏ గమ్యం లేకుంటే బ్రతుకు బద్ధకిస్తుంది
నిలిచి పోరాడావా విజయం వద్ద కొస్తుంది

1 వ్యాఖ్య: