24, జనవరి 2012, మంగళవారం

చెక్కిళ్ళపై సెలయేళ్ళు

పచ్చని కొమ్మ
పక పక నవ్వితె
వికసించాయి కుసుమాలు....
కోయిలమ్మ
గళం విప్పితే
పరుగు తీశాయి సెలయేళ్ళు......
చిలకమ్మ
గొంతులో చిప్పిలినవి
పలుకుల రతనాలు

మరి...
ఈ చెల్లెమ్మ నవ్వుకు
ఏరి ....
ఎదురు చూడరే ఎవరూ
ఎదను తెరిచి
ఆహ్వానించరేం ఒకరూ

అందుకే
ఆమె చెక్కిళ్ళపై సెలయేళ్ళు
చుట్టూ పలుకుల ములుకులు
ఆకలి గొన్న తోడేళ్ళు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి