19, జనవరి 2012, గురువారం

ఒక గీతం

గుండె గుండెలో ఒక గీతం
ఉండే ఉంటుంది
వెండి వీణలా జీవనరాగం
మీటుతు ఉంటుంది
మదిలో ఎదలో పదనిస రాగం
పాటై ఉంటుంది
మనసు సొగసు మల్లెల గుస గుస
వింటూ ఉంటుంది //

కంటి పాపలో నీలాకాశం
నెలవై ఉంటుంది
కంటి చూపులో వెన్నెల మాసం
కొలువై ఉంటుంది
పెదవి మీటితే ఒక మధుమాసం
వధువై వస్తుంది
పదము పాడితే ఒక దరహాసం
వరమే ఇస్తుంది //

సందె గాలిలో జావళి పాట
తోడుగా వస్తుంది
కాలి అందెలో జాబిలి గీతం
వేడుక చేస్తుంది
కుసుమ శయ్యపై కుంకుమ రాగం
కోవెల కడుతుంది
కుసుమించిన జీవనరాగం
కోయిల ఔతుంది//

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి