24, జనవరి 2012, మంగళవారం

ఒక్కరూ విలపించరేమి

పుష్ప ఫల భరితమైన
పచ్చని తరువొక్కటి
ఫెళ ఫెలార్భటులతో
నేల కూలితే
ప్రకృతి
వికృతంగా విలపించింది!

సమ్మోహనంగా నవ్వుతున్న
అరుణాధర మొక్కటి
సన్నని వేదనతో విల విల్లాడితే
వెన్నెల సైతం వెక్కి ఏడ్చింది!

మరి..........
పురుషుడి గుండెల్లో
నిరంతరం పసిడి కాంతులు చిందిస్తూ
తోడూ నీడగా నడయాడే
స్త్రీ బ్రతుకు
ముక్కలు ముక్కలై పోతుంటే
ఒక్కరు ఒక్కరు
విలపించరేమి
వెక్కి వెక్కి ఏడ్వరేమి?


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి