2, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

స్వప్నం


భారంగా
ఒక మూట బుజాన వేసుకొని
ఓ యువకుడు కదిలి పోతున్నాడు
బాగా చదువుకొన్నవాడు
పేరు చివర అందంగా
డిగ్రీలు పెర్చుకోన్నవాడు
కుతూహలం కొద్ది
మాట మాట కలిపి
ఏమిటి విషయం అన్నాను
మూట విప్పి చూపించాడు
అప్రతిభుణ్నయ్యాను
అక్కడున్నది
ఒకే ఒక సుదీర్ఘ సప్నం
కట్నం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి