8, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

ఆనంద తాండవం

ఒక్క నీ ఉహ చాలు
చిగురిస్తాయి నాలో శాంతి వనాలు
ఒక్క చల్లని చూపు చాలు
నాలో వికసిస్తాయి కాంతి సుమాలు
ఒక్క తలపు చాలు
మేలు కొంటాయి నాలో వేల కవనాలు
ఒక్కపిలుపు చాలు
ఒళ్ళు విరుచు కొంటాయి
అణువణువునా భువనాలు
పక్కన నువ్వుంటే చాలు
రెక్కలు కట్టుకొని
రివ్వున విహాయసంలోకి ఎగిరి పోతాను
రేకులు విప్పుకొని
పరిసరమంతా పరిమళాలు కురిసి పోతాను
అక్కున చేర్చు కొంటే చాలు
అమని వెదజల్లు కొంటు
హాయి వెల్లువలో పరవసించి పోతాను
ఆ నీల గగనాలు స్పర్శించి
ఆనందతాండవం చేస్తాను

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి