14, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

ఒక రేయి అడిగింది

ఒక రేయి అడిగింది
ఒంటరిగా ఎలా ఉన్నావని
కనుదోయి అడిగింది
కబురులు కావాలా అని //

చిగురు పెదవి నవ్వింది
చిత్రాలు చేసుకొమ్మని
చిరు నవ్వు చెప్పింది
కావ్యాలు రాసుకొమ్మని
సిగపువ్వు పిలిచింది
యుగళ గీతమై రమ్మని

మొగమాట మేలంది
మొగలిపూల సౌరభం
తగుమాట లాడింది
దరిజేరిన తన్మయం
బిగువింక చాలంది
బిడియాల గడుసుదనం

ఒడిలోన వాలింది
సుడిగాలి సోయగం
మిడిమేల మేలంది
నాలోని ఓ సగం
ఇక చాలు చాలంది
నడిరేయి నాటకం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి