13, మే 2012, ఆదివారం

ఎలా తెలుసు

ఎలా తెలుసు 
నా మనసుకు
నీ అందానికి ప్రతిస్పందించాలని
 
ఎలా తెలుసు 
నాకనులకు 
నీ అణువుల మిలమిలతో 
చూపుల దీపాలు  వెలిగించుకోవాలని  
 
ఎలాతెలుసు 
నా వీనులకు
నీ సుతిమెత్తని అడుగుల సవ్వడి 
అతిజాగరూకతగా వినాలని
 
ఎలా తెలుసు -ఎలా తెలుసు
నీ నిరీక్షణలో కాలానికి 
శృంఖలాలు బిగించుకొని 
నీ ఉహలలో కరిగి పోవాలని  
 
ఎలా తెలుసు- ఎలా తెలుసు
ఈ నిముసాలకు
నీ సన్నిధిలో రెక్కలు విచ్చుకొని
విహాయసంలోకి రివ్వున ఎగిరి పోవాలని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి