29, మే 2012, మంగళవారం

పెదవులపై ఒక గీతం

ఎవరయ్యా నువ్వు 
విరిశరములు నాపై
ఎందుకు సందిస్తావు
ఇరు మేనులు చెరి సగమని
బిగి కౌగిలి బందిస్తావు 
అది ఏమని నిలదీయగా 
చిరు నవ్వులు  చిందిస్తావు//
 
పెదవులపై  ఒక గీతం
         రచియిస్తావు
నిదుర రాని కలలోనికి 
         నడిచొస్తావు 
శివుని విల్లు అలవోకగ 
         విరిచేస్తావు
చిలిపి తలపు తెర దీయగ
 మది వీణను సవరిస్తావు //
 
నిలువెల్లా నెలవంకలు
         వెలిగిస్తావు
తనువంతా చిరు చెమటలు
          తరలిస్తావు
ఉపిరిలో  ఉప్పెనలే
         రగిలిస్తావు 
తగదయ్యా ఇది అంటే
        నవ్వేస్తావు //
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి