17, జులై 2012, మంగళవారం

గుండె మనసు సంవాదం

గుండె నిలదీసింది
ఎన్నాళ్ళు ఈ ఒత్తిళ్ళు అని
మనసుకు చివుక్కుమంది
 
నేనేం చేయను నా బాధ నీకేం తెలుసు
మనసు ఉసూరుమంది
నీకేం... బాదే సౌఖ్యమనే భావన నీది
నేనే విపరీతంగా  కొట్టుకోలేక చస్తున్నాను
నిజంగానే చచ్చేట్టున్నాను
 
నీ చావు నీది నా గోడు నాది మనసు పరితాపం
నేను  గుటుక్కుమని  ఆగి పొతే
నీ బొంద నువ్వేమి ఆలోచిస్తావు
 
ఔను కదూ  
అంతే కాదు
ఈ మనిషిని చూడు
తాగి తూలుతున్నట్టు ఎలా వూగిపోతున్నాడో
కొంపదీసి పోడు గదా,  నా నడక ఆగిపోదు కదా
చచ్చేంత భయమేస్తోంది
అన్నిటికి నీ చేతలే మూలకారణం
 
ఏంచెయ్యమంటావు మనసు దిగులుగా అంది
విపరీత మైన ఆ ఆలోచనలు చాలు, ఇక ఆపు
జీవించాలనే ఆశలు కొన్నైనా మేలుకొలుపు
మనం ఇద్దరం నాలుగు కాలాలు బ్రతికుంటాం
 
మనసు ఆలోచనలో పడింది
గుండె స్థిమిత పడింది

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి