17, జులై 2012, మంగళవారం

ఆ మూగ చూపులో

ఆ మూగ చూపులో
అయస్కాంతాలు
ఆ కొంటె నవ్వులో
రహస్య సంకేతాలు

ఆ చిలిపి పెదవిలో
మేలుకొలుపులు
ఆ మేని విరుపులో
మేఘ గర్జనలు

అంతలోనే అమాయకంగా
ఎవరో నీవను భావనలు
నా మది నిండా జల్లులుగా
కురిసిన ఆమనులు

ఎప్పుడో గాని భువి గుర్తొచ్చి
దివి దిగిన సౌందర్యం
ఎదురుగా నిలిచి
నను  మైమరపించిన  లావణ్యం 

పూచిన లతవై -నా
గుండె ఉప్పొంగిన కవితవై
నిదుర రాని కలతవై 
నా దేవతవై ........

2 వ్యాఖ్యలు: