17, జులై 2012, మంగళవారం

ఆశ్చర్యం

ఏ నృత్యం నేర్చుకోలేదు నేను
అయినా నా మనసు చేస్తున్నది ఆనంద తాండవం 
ఏ నాట్యం ఎరుగను నేను
నా  అణువణువు చేస్తున్నది మనోహర నర్తనం
ఏ పులకింతలకు నోచుకోలేదు నేను
మరి ఏలనో నా మేనిలో ఈ మృదు మధుర లాస్యం
కనీసం చిందులు వేయడం సైతం తెలియదు నాకు
మరి ఎలా వచ్చెనో ఈ అద్భుత నటనా కౌశలం

నిజం చెప్పనా !
అసలు విషయం  చెప్పనా
అది నీవు నాలో చేరి
రేకెత్తించిన కేళీకలాపం
దరి చేరగా, నేను నీవుగా మారగా
ప్రభవించిన ప్రణయ లీలా వినోదం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి