17, జులై 2012, మంగళవారం

నవ్వితే చాలు

నవ్వు నవ్వు నవ్వూ
చెంపలు  ఎరుపెక్కేలా
చామంతులు అరవిచ్చేలా
చందమామ ఇంకేలా
అని అంతా అనుకొనేలా....
హాయిగా నవ్వు
తీయగా నవ్వు //

నవ్వితే చాలు -నరాలు
వీణ తీగలై మోగాలి
నవ్వితే చాలు -స్వరాలు
రాగ  ధారలై సాగాలి

నవ్వితే నడుముకు
నటనలు రావాలి
నవ్వితే నడకలు
తడబడి పోవాలి //

కొమ్మల్లో కోయిల
కొత్త పాట పాడినట్టు
నింగిలోన జాబిలి
మత్తుగా మాటాడినట్టు

మొగ్గల్లో మందారం
ఒళ్ళు విరుచు కొన్నట్టు
బుగ్గల్లో సిందూరం
మొగ్గ తొడిగినట్టు//

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి