1, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

అధరం

ఆ పెదవి గురించే నాకు చింత
అంత దయనీయంగా పడి ఉన్నదే అని నీ చెంత
ఆ పెదవి గురించే నా ఆవేదన
ఒంటరిగా ఎన్నాళ్ళని ఎందుకని ఆ తపన
ఆపెదవి గురించే నా ఆరాటం
ఎలా తీరాలని ఏమి కావాలని  తన ఉబలాటం
ఆ పెదవి ఎరుపు వెనకాల
ఎన్ని  శ్రావణ  మేఘాలున్నాయో
మిరుమిట్లు గొలిపే ఆ మెరుపు వెనకాల
ఎన్ని అల్లరి రాగాలున్నాయో
ఎన్నాళ్లుగా  అక్కడ వేచి ఉన్నదో మైమరపు
ఎంత కాలంగా అచ్చట పడి ఉన్నదో ఒక తీయని తలపు
ఆ పెదవి కోసమే నాతపస్సు
ఎప్పుడో ఎక్కడో మరి ఆ ఉషస్సు

ఆ వసివాడని సౌందర్యం
ఆ గులాబి రేకులసోయగం
తలచుకొంటేనే మది నిండా పరవశం
 
ఏ కోమల సుమదళానిదో ఆ లావణ్యం
ఏ కోవెల ప్రాంగణం చేరనున్నదో ఆ లాలిత్యం
 
ఆసుతి మెత్తని సుమ కోమల వైభవం
హత్తుకొనని బ్రతుకున ఏమున్నది ప్రాభవం
 
ఆ అధరం గురించే నా మధనం
ఊరించే ఆ పెదవి గురించే నా కవనం
 
అ అధరం వరించే ఒక నిముషం
నా బ్రతుకున చిగురించే మధూదయం
అదే అదే ఆనాడే అసలైన మహోదయం
 
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి