24, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

అందాల బొమ్మతో ..

చెక్కిన శిల్పం లా
చక్కగా వున్నావు
చెక్కిట చేయిడుకొని
బొమ్మలా వున్నావు
మందహాస మధురిమతో
చందమామ నన్నావు
యవ్వన మృదు లాస్యంతో
వర   వీణను  అన్నావు //

సరసాలాడే వేళ
      వేణువు నన్నావు
సరదా తీరే వేళ
     అణువణువున వున్నావు
మేడలో వేసిన మాల
      నేనేనని అన్నావు
పెదవుల ముసిముసి నవ్వు
      నాదేనని అన్నావు //

సందె వెలుగు లాగ
      నీవు తరలి రాగా
వాగు మలుపు లాగా
     తనువు మారి పోగా
మేని అందమంతా
     ఇంద్ర ధనసు కాగా
మేఘ రాగామల్లె
     మెరుపు మెరిసి పోగా

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి