28, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

ఒక రేయి విషాద గీతమైన వేళ

ఈ రోజు  గడిచి  పోనీ
ఈ రేయి నడిచి  పోనీ
ఈ శోక దావానల దగ్ధగీతం 
ఎటులైన ఆగి పొనీ
ఎదలోన  మలిగి పోనీ //

ఆనాటి కన్నీటి గాధ
కలలాగ మిగిలి పోనీ
మదిలోని విషాదమంతా
పొగ మంచులా కరిగి పోనీ
రక్త సిక్తమైన ఆ కాళరాత్రి
రాకాసి చరిత్రనే రాసి పోనీ //

మెలి వేసే చేదు జ్ఞాపకాలు
మెలమెల్లగా చెరిగి పోనీ
రవళించే రాగ బంధాలు
గుండె గూటిలో ఉండి పోనీ
ఇలవేలుపులా తన వలపే
జన్మజన్మల బంధమై సాగి పోనీ //

3 వ్యాఖ్యలు:

 1. మెలి వేసే చేదు జ్ఞాపకాలు
  మెలమెల్లగా చెరిగి పోనీ
  రవళించే రాగ బంధాలు
  గుండె గూటిలో ఉండి పోనీ....
  చక్కగా రాశారండి....

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. అంత విషాదంలోనూ జన్మ జన్మలూ ఇలవేలుపులా సాగిపోయే ఆ వలపు.... తొలివలపేనా?
  బాగుందండీ కవిత!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు