29, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

చరిత్ర నవ్వుతోంది

కవి ఇటురా
ఎవరా అని విస్మయంగా చూసాను
విచిత్రం ఎక్కడైనా ఉందా  
ఇంతకు ఎవరు నువ్వు 
నేనయ్యా  చరిత్రని
.............
వింత కాలంలో నైనా ఉందా
యుగం లోనైనా జరిగిందా
అదేనయ్యా ప్రజాసేవ చేస్తాను ప్రాణత్యాగం చేస్తాను 
పాదాక్రాంతం ఔతాను అంటూ   పాదయాత్రలు 
ఈ చిత్ర విచిత్రాలు చూస్తున్నావా
........................
 ఒక పేజి కవిత వ్రాయి అరుదైన చిత్రం
గత  కాలం ఎరుగని చిత్రాతిచిత్రం
విచిత్రం చరిత్రలో నిక్షిప్తం కావాలి కదా
@@@
ప్రజా సేవ చేస్తాం
మీ సేవలో తరిస్తాం 
మీ కోసం ప్రాణ త్యాగామైనా చేస్తాం
మీరే మా దైవం మీరే మా సర్వం
ఏమయింది వీళ్ళకి
అమితంగా ప్రాధేయ పడ్తున్నారు
వంగి వంగి దండాలు పెడ్తున్నారు
ఎవరికైనా సేవ చేయడానికి
అంత దీనంగా ప్రార్ధించాలా
అంతగా మోకరిల్లాలా
కాళ్ళావేళ్ళా  పడి బ్రతిమాడాలా
ఇది నిజంగా నిజమా అనిపిస్తోంది
సహజమా అనిపిస్తోంది
ఎన్ని ప్రసంగాలు
ఎన్ని ప్రతిజ్ఞలు
ఉచితానుచితాలు మరచి
అన్ని ఉచితమంటూ వాగ్దానాలు
మైళ్ళ కొద్ది కాలి నడకలు ..
ఈ పందేరాలు  ఫలహారాలు
ఎవడబ్బసొమ్మని ?
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారూ!
ప్రకాశం పంతులు గారూ!
 ఆనాటి నాయకులారా
వినండి ఈ శుష్క వాగ్దానాలు
ఊక దంపుడు ప్రసంగాలు
ఏది దానం చెయ్యమనండి వారి కలిమి గుట్టల్ని 
పాముల కిరవైన  చీమలు పెట్టిన పుట్టల్ని
 పగుల గొట్టి  అందరికి పంచి పెట్టమనండి
దాచి పెట్టిన ధన కనకరాసులు వెలికి తీసి
దేశమంతా  వెదజల్లమనండి
అంతే........  పరార్ 
అర్ధమయిందా మిత్రులారా
వీరి నయవంచన
పదవి కోసం తదుపరి నిధుల కోసం
ఎంత తపన
కాకుంటే ప్రజా సేవ చేస్తామని
ఈ  ప్రాకులాట ఏమిటి
బాంచన్ కాల్మొక్త .. అంటూ
ఈ దుర్గతి ఏమిటి
దేశ ప్రజలారా  బహుపరాక్ ....

1 వ్యాఖ్య: