27, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

అందమైన కానుక

అందమైన జలపాతం
అరవిరిసిన పారిజాతం
సౌందర్య కాసారం
అతి సుందర కాశ్మీరం
అన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి
నువ్వే అన్నీ అనిపిస్తున్నాయి
నీ అణువణువున అవి నర్తిస్తున్నాయి //

అతిలోక సౌందర్యం
    నా ముందు నిలిచింది
అమదానంద  మాధుర్యం
    కనువిందు చేసింది
అరుణాధర సుమగీతం
    స్వరధారగ  సాగింది
లలిత లలిత లావణ్యం
    కౌగిలిలో ఒదిగింది //

ఇంద్ర ధనసు అందాలు
    నేలకు దిగి వచ్చాయి
సుందర నందన వనాలు
    నా ముంగిట నడిచాయి
సుమకోమల గీతాలు
    నాకు కానుకన్నాయి
జన్మ జన్మల బంధాలు
    నిన్ను నాకు ఇచ్చాయి //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి