27, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

ఎందుకమ్మా ఇంత అందం

ఎందుకమ్మా ఇంత అందం 
       ఇలా ఏడిపిస్తావు
ఎంత కాలం ఇలా ఎదురై
       నన్ను ఉడికిస్తావు
మందహాసం విందు చేసి
   ఎందుకిలా బులిపిస్తావు 
ఏల వింతగ చూస్తావు
ఎవరి  సొంతం ఔతావు //


కవ్వించే నీ రూపే ఎంత హాయిగా ఉన్నది
ఊరించే నీ తలపే ఎంత తీయగా ఉన్నది
నా మది ఏదో హాయి గొలుపు పిలుపు విన్నది
అది  నాలో వలపు మేలుకొలుపుతున్నది //

ఆ నయనం ఎన్ని తీపి కలలు కన్నదో
అచట వింత కాంతి ధారలై కురియుచున్నది
ఆ పెదవి ఏ అపురూపమైన కధలు విన్నదో
ఏ పూలతావిదో మధువు అచట కొలువు ఉన్నది //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి