12, ఏప్రిల్ 2012, గురువారం

దాచిన అందాలు

ఇది నయనం
సిరివెన్నెల దాచుకున్న భువనం
ఇది అధరం
నవమదువును దాచుకున్న సదనం
ఇది హృదయం
ప్రణయం వ్రాసుకున్న కవనం //

పులకించిన తనువున
పచ్చదనం పరిమళం
తిలకించిన క్షణమున
తన్మయం పరవశం

పూచిన మల్లెల తెల్లదనం
పున్నమి వెన్నెల చల్లదనం
నిలువెల్లా మోయలేని లావణ్య విభవం //

అలవోకగ ఎదురైతే
కలవరం కలరవం
అందాలే వరమైతే
ప్రకంపనం ప్రభంజనం

కోయిల పాటల మాధుర్యం
కొమ్మల మాటున సుమహర్మ్యం
ఎగిరే చేలాంచలం సౌందర్య నందనం //

2 వ్యాఖ్యలు: