26, ఏప్రిల్ 2012, గురువారం

గాన గాంధర్వం


అపురూపమైన అందాల్ని
అల్లుకున్నానని
అబ్బో ..
ఆ  చిర కెంత గర్వం

అనన్యమైన రీతిలో
నీ యౌవన గిరుల్ని
హత్తుకున్నానని కదా
ఆ పయ్యెద దర్పం

నీ సన్నని
నడుమును పెనవేసుకొని
లాస్యం చేస్తున్నది
చేలాంచలం
అందులకా ఆ మందహాసం

నీలాల  నీ కురుల
ఒదిగి పోయినందుకా
ఆ విరుల పరిహాసం

ఒకసారి అనుమతివ్వు
ఒక అందమైన
బహుమతివ్వు
అన్నిటి దర్పం అణిచి
గర్వభంగం చేస్తాను

అందచందాలు
పొందు పరచుకున్న
నీ మేని వీణియను సవరించి
నీ జీ వన రాగాన్ని
గాన గాంధర్వం చేస్తాను

2 వ్యాఖ్యలు: