11, మార్చి 2012, ఆదివారం

అనుబంధం

ఎన్నాళ్ళకి ఒచ్చింది ఓంకారం
ఎదలోనికి
ఎన్నేళ్ళకి ఒచ్చింది శ్రీరాగం
పెదవి మీదికి
తోడూ ఒకటి దొరికింది
హృదయానికి
బంధ మొకటి నడిచింది
బ్రతుకు లోనికి //

మేలిముసుగు వేసుకొని
మెలమెల్లగా
సిందూరం అలదుకొని
చలచల్లగా
ఎలకోయిల పిలుపులతో
హాయిహాయిగా
రాయంచ నడకలతో
తీయ తీయగా //

ఎగురుతున్న ముంగురులు
ఏరువాకగా
పెదవి పైని ఎర్రదనం
ప్రేమలేఖగా
అలదుకొన్న కాటుక
అలవోకగా
ఇచ్చిన తొలి కానుక
హాయి మోయగా//

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి