13, మార్చి 2012, మంగళవారం

ఒక్క క్షణం !

అక్షరాలు చూచి
అలా పారి పోతున్నారా
పుస్తకాలు తెరిచి
ఒక జీవితకాలం అయిందా
అక్షరాలు పదాలు
మరిచిపోయారు సరే
ఆధారాలు, పెదాలు లాంటివి గుర్తున్నాయా
అవీ మరిచిపోయారా
కంటి పాపలు, కదలాడే చేపలు
వెచ్చని ఊ పిరులు
ముచ్చెమటల లాహిరులు
ఏవి తెలియవా
వాటి గురించే వినలేదా
అయితే మీ జీవితం వ్యర్ధం
మీ బ్రతుకు నిరర్ధకం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి