28, మార్చి 2012, బుధవారం

కల కోసం

కంటి రెప్ప దుప్పటిలో
ముసుగుతన్ని పడుకున్నావా
మసక మసక వెలుతురులో
మగత లోన ఉన్నావా
ఓ అపరంజి స్వప్నమా
ఓ అరుదైన స్వర్గమా//

చేయి పట్టి చెలిదాకా
నడిపించే జాణవు నీవు
ఆదమరచి ఒడిలోన
శయనించే వాడను నేను
ముంగురులే మోమున జారి
ముసురుకున్న మబ్బులలోన
విహరించే వాడను నేను
నన్ను మరిచి, అన్ని మరిచి //

పెదవి పైన వేలుంచి
ఎన్ని ఊ సులాడానో
నడి రాతిరి గాలించి
ఎన్ని సార్లు వేడానో
నిదురరాదు ఈ రేయి
నీ జాడే కనరాదోయి
నీ తోడే లేకుంటే
నా జీవితమే నిశిరేయి //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి