15, మార్చి 2012, గురువారం

అవినీతి చరామి

నా పేరు అవినీతి
నాదంతా ఒక జాతి
నా ఉనికి కులమతాల కతీతం
నాకు లేదు తరతమ బేధం
ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా ఏమి
నా పేరు సర్వాంతర్యామి //

మనిషి మనిషిలో ఉన్నాను
ప్రగతి పధం లో ఉన్నాను
అవరోధం నా వేదం
ఆనకట్ట తెగి పడితే నా కమితానందం
అందరూతెగ తిడితే అంతా భజ గోవిందం //

జగమంతా నా నామ స్మరణమే
జనమంతా నా పర్యావరణమే
నాలోనే వినోదం నాతోనే విషాదం
నా తోడే లేకుంటే నా నీ డే పడకుంటే
మనిషి కేది భవితవ్యం //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి