13, మార్చి 2012, మంగళవారం

వెలుగుల వాగులు

ఈ పాదులు
మాతృత్వం నిండిన ఎద లోతులు
ఈ ఆకులు
చెట్ల ఆకలి చల్లార్చే చేతులు
ఈ తీగలు
ప్రవహించే వెలుగుల వాగులు
ఈ మొగ్గలు
మొక్కల చెక్కిలిపై మొలిచిన సిగ్గులు
ఈ పూలు
ఈ తోట వెలిగించుకొన్న దీపాలు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి