16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

రహస్యం

కుసుమాలు
రహస్యం చెప్పాలని
రమ్మని సైగ చేస్తే
కొమ్మ చాటుకి వెళ్లాను
విరి జల్లు
ఎద ఝల్లనగా కురిసి
పుష్పాభిషేకం చేసింది
ఆశ్చర్యంతో
నా కనులు విప్పారితే
ముగ్ధ కుసుమాలు
మధుర కంఠంతో అన్నాయి
' కళ్యాణమస్తు '
అణువణువు అమృతం తాగినట్టు
అమరుణ్ణి అజేయుణ్ణి అయినట్టు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి