21, మార్చి 2012, బుధవారం

నేను చూశాను

నేను చూశాను
తల్లి మరణాన్ని
కళ్ళారా చూచిన
ఓ చిట్టి తల్లి
ఆ దారుణ సంఘటనని
గుడ్ల నీరు కుక్కుకొంటూ
న్యాయస్తానంలో
వివరిస్తున్న దృశ్యాన్ని

నేను చూశాను
ఓ మృగం బారిన పడి
సగం కాలినదేహంతో
జీవితం పైనవిరక్తితో
నోట మాట రాక
న్యాయదేవత ఎదుట
శిలా ప్రతిమలా
స్థాణువైన ఇల్లాలిని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి