26, మార్చి 2012, సోమవారం

ఔరా తుమ్మెదా !


అక్కడక్కడా చందన పరిమళం
అప్పుడప్పుడు పుప్పొడి పరిచయం
ఏమి నోము నోచావే తుమ్మెదా
అలవికాని ఆనందం నీదేకదా //

నీవేమో ప్రేమతెలియని దానవు
ఈ నిజము సుమా లెరుగవు పాపము
కవ్వించి బులిపించి ఎగురుతావు రెక్కలతో
రెక్కలతో మక్కువతో రేకులపై సంచారం
లెక్కకు మించి పూలతో ప్రేమాయణం //

ఎరుపెక్కిన చెక్కిలితో
ఎదురు చూచు కన్నులతో
వేల ఎదురు తెన్నులతో
ఏమి కధలు అల్లావో
ఎన్ని కబుర్లు చెప్పావో
ఏమి నోము నోచావో తుమ్మెదా
అలవికాని ఆనందం నీదే కదా//

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి