15, మార్చి 2012, గురువారం

నిర్వేదం

మనసు కసురు కొన్నది
అనవసరమైన ఆలోచనలతో
నన్నేల విసిగిస్తావని
హృదయం ఉసూ రుమన్నది
విపరీతమైన వేదనతో
ఎన్నాళ్ళిలా కొట్టుకు చావాలని
దేహం దిగులుగా చూచింది
ఈ ఇద్దరి వాగ్యుద్ధానికి
తన మనుగడ ప్రశ్నార్ధకమని
జీవితం నిట్టూర్చింది
ఇక నూరేళ్ళు కొనసాగడం
అసంభవమని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి