16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

అవివేకం

రేపటి అమావాస్య అంధకారాన్ని
ఎలాగైనా వెలిగించుకోవాలని
వెన్నెల వెలుగుని పోగుచేసుకొని
మూటకట్టుకొంటున్నాడుమనిషి

అందరికి చెందాల్సిన సంపదని
తరతరాల కలిమిగా
మూట కట్టుకోవడం అవివేకం

చీకటిలో మగ్గి పోతున్న
ఆ సంపద
వెలుగు చూడాలంటే ఎంత వ్యధ
ఇంత శ్రమ ఎంత వృధా
కడకు ఆ వెన్నెల మూట
విప్పి చూసే వేళకు
అక్కడ ఏముంటుంది
ఒట్టి కటిక చీకటి

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి