16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

తీగ సోయగం

ఊపిరి సలపడంలేదు
ఊహకు అందడం లేదు
రేపని మాపని
ఊరించిన దాపరికాలు
రేయి పగలు
చెలరేగిన మధుర స్వప్నాలు
నన్ను లతికలై తమకంతో
అల్లుకున్న మధుర క్షణాన
లతాంతాలై నన్ను
అభిషేకించిన సుముహూరుతాన .......

ఏ పూల సౌరభాలో ఇవి
ఏ తీగ సోయగాలో ఇవి
ఏ వాగు వంకల వరవడులో
ఏ గుండె గొంతుక అలజడులో

వెండి వెన్నెలలో జలకాలాడినట్టు
కొండ గాలి సోకి సొమ్మసిల్లి నట్టు
కుసుమ శయ్య కల గన్నది
కోకిలమ్మ పాడుతున్నది

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి