16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

ఇంతేలే ...

భారత రాజ్యాంగానికి
శస్త్రచికిత్స జరుగుతోంది
ష్ ....అటు వైపు వెళ్ళకండి !
శాసనాలు పుడుతున్నై
సభలో రసాభాస కేకలు
మిన్ను ముట్టుతున్నై
ప్రజల సంక్షేమం కన్నా
పార్టీల మనుగడ మిన్నగా
ఒక కులం ఒక మతం
ఉన్నత శిఖరాల కేగరేసే
ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నై
సామాన్యుడా
అటుకేసి చూడకు
నలిగి పోగలవు
అసలే అంతంత మాత్రం బ్రతుకులు
నిర్దాక్షిణ్యంగా పగిలి పోగలవు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి