17, మార్చి 2012, శనివారం

పరువాల తోట

వరమొకటి కోరింది తుమ్మెద
మరు జన్మలో అయ్యింది పయ్యెద
మదనుడికి వచ్చింది ఒక ఆపద
వర్ణించగా నాతరమా ఆ మధుర గాధ//

సిరి వెన్నెలలన్ని పోగుపడిన వచ్చట
సిందూరం చెప్పింది ఒక చిన్న ముచ్చట
మరుమల్లె మందారం ఒకటైన పాట
అది అందంగా పూచిన పరువాల తోట

అక్కటక్కటా ! ఆ తోట వాకిట
ఎన్నెన్నో పడిగాపులున్నాయట//

సోయగాలు సౌరభాలు ఎన్ని ఉన్ననూ
సుమకోమల సుందర మందిరాలు ఎన్ని ఉన్ననూ
అన్నన్నా విన్నారా ఆ వింత విఢ్దూరము
ఆ పసిడి వన్నెల దే చిన్నెలదే అగ్ర తాంబూ లము

అరరే ! ఇది నిధి నిధానమా
చిత్ర విచిత్ర విధి విధానమా //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి