28, మార్చి 2012, బుధవారం

చిలిపి దొరగారు

రమ్మన్నది ఎవరో
పెదవి ఇమ్మన్నది ఎవరో
పద పద మన్నది ఎవరో
నిదుర వలదన్నది ఎవరో
ఎదలో దాగిన దెవరో
కమ్మని కధగా
కరిగి కరిగి పొమ్మన్నది ఎవరో //


దొంగ చూపుల దొరగారు
బుంగ మూతి పెట్టారు
దరికి రాను పొమ్మంటే
అందంగా అలిగారు
కొంత అలుసు ఇచ్చామా
చెలరేగి పోతారు //


కురుల మబ్బులో దాగారు
కొసరి కొసరి అడిగారు
పాపం తలిచా మంటే
ఒక్క దానితో పోనీరు
ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తారు
ఊపిరాపి వేస్తారు //

చెంపపైన ఒకటంటారు
కెంపు లన్ని ఏవంటారు
చెక్కిలి అందించామా
చుక్కలు లెక్కిస్తారు
ముక్కు పిండి నవ్వుతారు
మొక్కులన్ని తీరుస్తారు //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి