16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

రస హృదయం

అక్షరాల విత్తనాలు చల్లుతున్నా సుక్షేత్రంలో
అందమైన భావాలకు
ఊపిరి పోస్తున్నా నా నేత్రంలో
అయినా ఇంకా విత్తనాలు మొలకెత్తడం లేదు
ప్రాణంతో కేరింతలాడే పసిడి కాంతుల జాడ లేదు
నవ నవోన్మేష గీతాలు నడయాడడం లేదు
అయినా నాలోని ఆశలు వసివాడడం లేదు
నేను నిరంతర శ్రామికుణ్ణి
కవితా వారాశిలో
అవిశ్రాంతంగా సాగిపోతున్న నావికుణ్ణి
నాకు గమ్యం లేదు హర్మ్యం లేదు
రమ్యమైన భావాల సమ్మిళితం నేను
రమణీయ చేలాంచలాన
రెపరెప లాడుతున్న రస హృదయం నేను
నేను రాకేందు బింబాన్ని
ప్రహ్లాదుని కోసం నిలువునా చీలిన స్తంభాన్ని
నిటారుగా పెరిగే నికుంజాన్ని
నిన్నలను దాటుకొని వచ్చిన నవ శకారంభాన్ని
కవితా పిపాసువులకు సరి కొత్త సంరంభాన్ని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి