13, మార్చి 2012, మంగళవారం

ఋతురాగం

మీకన్నా ఆ మాకు నయం
ఒక ఋతువులో ఆకులు రాలిపోయినా
అక్షరాలూ గుణింతాలు నేర్చుకొని
మళ్లీ రుతువుకి
అందమైన ఆకుల్ని రేకుల్ని
అమర్చుకొంటుంది
ఆ కోయిల నయం
ఏ అక్షరాలూ రాకున్నా
భాషా ద్వేషాలు లేకుండా
సర్వజనుల నలరించే
స్వర గతులు కూర్చి
కమ్మని పాటలు పాడుతుంది
అక్షరాలూ తెలియక పుస్తకాలు తెలియక
పాటలు పాడక పల్లవులు వినక
ఆకుల రేకుల సౌకుమార్యం అర్ధం కాక
ఎందుకయ్యా జీవితం
ఎండమావులు వెదుక్కుంటూ
ఎండుటాకులు ఏరుకొంటు
ఎంత కాలమీ జీవనం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి