11, మార్చి 2012, ఆదివారం

తొలిరేయి

కలగా ఉంది
కమ్మని కలగా ఉంది
తనువంతా
కాంతి జలపాతంలా ఉంది
మనసంతా
శాంతి నికేతనంలా ఉంది //

విరజాజుల పరిమళం
ధూపం ఔతుంటే
చిరు గాజుల సవ్వడి
తాపం ఔతుంటే
తనువును తాకిన తన్మయం
మోహం ఔతుంటే
పెదవిని చేరిన అనునయం
దాహం ఔతుంటే //

అల్లన నడిచిన బిడియం
కొత్తగా ఉంది
ముద్దుగ ముడిచిన అధరం
మెత్తగా ఉంది
హాయిగ సాగిన సోయగం
హత్తుకోమంది
ఒడిలో ఒదిగిన సందియం
అల్లుకోమంది//

దరిచేరిన చిరు సిగ్గులు
మొగ్గలౌతుంటే
ఎరుపెక్కిన ఆ బుగ్గలు
దగ్గరౌతుంటే
బిగి కౌగిలి నెచ్చెలి
ఉక్కిరిబిక్కిరౌతుంటే
అది గాంచిన సిరి మల్లెలు
పక్కుమంటుంటే //

2 వ్యాఖ్యలు: