17, మార్చి 2012, శనివారం

అనురాగ సంగమం

నది పెదవిని తాకాలని
కడలికి ఆరాటం
కడలి కౌగిలి చేరాలని
సెలయేటికి ఉబలాటం
ఆ సంగమ భంగిమ చూడాలని
నింగికి నేలకు ఆర్భాటం //

గిరి శిఖరాలెన్ని ఎగిరి దూకిందో
జలపాతాలై జలకాలాడిందో
తరుశాఖల తలలెన్ని నిమిరిందో
మెలికలు తిరిగి అలుకలు పోయిందో

వేయి పాయలుగా మారినది
బడలి ఒడిలో చేరినది
కడకు అందుకున్నది
కడలి అభివందనం //

అలల కలలెన్ని ఆమనులైనాయో
అరిగిన రాళ్ళేన్ని రతనాలైనాయో
ఆ గలగలలెన్ని జీవన జలలైనాయో
ప్రాణ నాడులకు ఊపిరులూదాయో

అలసి సొలసి చివరికి
ప్రియ సన్నిధి చేరుకొన్నది
బిగి కౌగిట ఒదిగొదిగి
ప్రియ బాంధవి తానన్నది //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి