16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

వెన్నెముక

అతడి పొలంలో కంకులు
ఇతడి పుస్తకంలో అంకెలు
అతడి కన్నుల్లో శంకలు
ఇతడి కంఠంలో రంకెలు

అతడి బ్రతుకు అంధకారం
ఇతడి బ్రతుకు సుధాపూరం

ఆ సంకెళ్ళు విరగ్గొట్టి
రక్షించండి రైతుని
రైతు బ్రతుకుని వెలిగించి
రక్షించండి దేశాన్ని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి